Paczki I2P Debiana

Debian lub Ubuntu, wszystkie wersje

Paczki Debiana powinny działać na większości maszyn z systemami: Paczki I2P mogą działać na systemach nie wymienionych poniżej. Proszę zgłoś wszelkie błędy z tymi paczkami do Gitlab pod i2p.i2p.
 • Opcja 1: aktualne wersje Ubuntu i pochodne (spróbuj tego jeśli nie używasz Debiana)
 • Opcja 2: Debian (łącznie z pochodnymi Debiana)

Instrukcje dla Ubuntu i pochodnych dystrybucji takich jak Linux Mint czy Trisquel

Dodawanie PPA z linii komend i instalacja I2P
 1. Otwórz terminal i wpisz:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  This command will add the PPA to /etc/apt/sources.list.d and fetch the gpg key that the repository has been signed with. The GPG key ensures that the packages have not been tampered with since being built.
 2. Poinformuj swojego menadżera paczek o nowym PPA poprzez wpisanie:
      sudo apt-get update
  Komenda ta pobierze najnowszą listę oprogramowania z każdego repozytorium, które jest aktywne w systemie, łącznie z PPA I2P dodane poprzednim poleceniem.
 3. Teraz jesteś gotowy do instalacji I2P!
      sudo apt-get install i2p
Adding the PPA Using the Software Center
 1. Otwórz "Oprogramowanie i Aktualizacje" przez menu aplikacji.
 2. Select the "Other Software" tab and click the "Add" button at the bottom to configure the PPA.
 3. Add the PPA by pasting the URL: ppa:i2p-maintainers/i2p into the PPA dialog.
 4. Download the repository information with the "Reload" button.
 5. Zainstaluj oprogramowanie I2P używając narzędzia "Oprogramowanie" z menu aplikacji.
Gdy proces instalacji się zakończy, możesz przejść do następnej części uruchamianie I2P i konfigurowanie go w systemie.

Instrukcje dla Debiana

NOTICE: Our old Debian repos deb.i2p2.de and deb.i2p2.no are EOL. Please follow these instructions to update to the new repository, deb.i2p.net.

Obecnie wspierane architektury: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Uwaga: poniższe czynności powinny zostać uruchomione z uprawnieniami administratora (jednorazowo wpisując komendę su bądź też wpisując przed każdą komendą sudo).

  ,
 1. Ensure that apt-transport-https, curl, lsb-release are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, for Debian Bullseye or newer distributions run the following command to create /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
    
    # Use this command on Debian Bullseye or newer only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Downstreams like LMDE or ParrotOS only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you are using Debian Buster or older official Debian distributons, use the following command instead:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
 3. Pobierz klucz podpisujący repozytorium:
    
   curl -o i2p-archive-keyring.gpg https://geti2p.net/_static/i2p-archive-keyring.gpg
    

 4. Display the key fingerprint.
    
   gpg --keyid-format long --import --import-options show-only --with-fingerprint i2p-archive-keyring.gpg
    
    
  Verify that this key fingerprint matches the output:
    
   7840 E761 0F28 B904 7535 49D7 67EC E560 5BCF 1346
    

 5. Copy the keyring to the keyrings directory:
    
   sudo cp i2p-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
    
  If you are using a distribution older than Debian Buster, you will also need to symlink that key to /etc/apt/trusted.gpg.d.
    
   sudo ln -sf /usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/i2p-archive-keyring.gpg
    
 6. Notify your package manager of the new repository by entering:
    
   sudo apt-get update
    
  This command will retrieve the latest list of software from every repository enabled on your system, including the I2P repository added in step 1.

 7. You are now ready to install I2P! Installing the i2p-keyring package will ensure that you receive updates to the repository's GPG key.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
    

Gdy zakończy się proces instalacji, możesz przejść do następnej części uruchamiania i konfigurowania I2P dla Twojego systemu.

Zadania poinstalacyjne

Używając tych paczek I2P, węzeł I2P może zostać uruchomiony na trzy następujące sposoby:
 • „na żądanie” korzystając ze skryptu „i2prouter'” – wpisz w terminal:
  i2prouter start
  (Uwaga: nie używaj sudo ani nie uruchomiaj jako root!)
 • „na żądanie” niekorzystając z wrappera usługi Javy (potrzebne na nie-Linuksowych/nie-x86 systemach) wpisując w terminal:
  i2prouter-nowrapper
  (Uwaga: nie używaj sudo ani nie uruchamiaj jako root!)
 • jako usługa, która automatycznie uruchamia się podczas startu systemu, nawet przed zalogowaniem; usługę można aktywować poleceniem:
  dpkg-reconfigure i2p
  jako root lub używając sudo. To jest zalecany tryb działania.

Podczas pierwszej instalacji, proszę pamiętać aby skonfigurować swój NAT/zaporę sieciową w razie możliwości. Porty które należy przekierować znajdziesz na stronie konfiguracji sieci w konsoli węzła. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy z przekierowaniem portów, to zajrzyj na stronę portforward.com.

Prosimy także o sprawdzenie i dostosowanie ustawień przepustowości na stronie konfiguracji, ponieważ domyślne ustawienia 96 KB/s pobierania i 40 KB/s wysyłania są bardzo oszczędne.

Jeżeli chcesz surfować po stronach .i2p, to zajrzyj na stronę ustawień proxy przeglądarki aby dowiedzieć się co i jak.