Bu sayfa son olarak 2024-01 tarihinde güncellendi ve 0.9.61 yöneltici sürümü için geçerli.

I2P üzerinde birkaç bittorrent istemcisi ve izleyicisi var. I2P adresleme, IP ve bağlantı noktası yerine bir hedef kullandığından, I2P üzerinde çalışmak için izleyici ve istemci yazılımında küçük değişiklikler gerekir. Bu değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Eski I2P istemcileri ve izleyicileri ile uyumluluk sağlamak için yönergeleri dikkatlice inceleyin.

Bu sayfada, tüm istemciler ve izleyiciler için ortak olan iletişim kuralı ayrıntıları bulunur. Belirli istemci ve izleyiciler, diğer benzersiz özellikleri veya iletişim kurallarını uygulayabilir.

I2P için ek istemci ve izleme yazılımı aktarımlarını memnuniyetle karşılıyoruz.

General Guidance for Developers

Most non-Java bittorrent clients will connect to I2P via SAMv3. SAM sessions (or inside I2P, tunnel pools or sets of tunnels) are designed to be long-lived. Most bittorrent clients will only need one session, created at startup and closed on exit. I2P is different from Tor, where circuits may be rapidly created and discarded. Think carefully and consult with I2P developers before designing your application to use more than one or two simultaneous sessions, or to rapidly create and discard them. Bittorrent clients must not create a unique session for every connection. Design your client to use the same session for announces and client connections.

Also, please ensure your client settings (and guidance to users about router settings, or router defaults if you bundle a router) will result in your users contributing more resources to the network than they consume. I2P is a peer-to-peer network, and the network cannot survive if a popular application drives the network into permanent congestion.

Do not provide support for bittorrent through an I2P outproxy to the clearnet as it will probably be blocked. Consult with outproxy operators for guidance.

The Java I2P and i2pd router implementations are independent and have minor differences in behavior, feature support, and defaults. Please test your application with the latest version of both routers.

i2pd SAM is enabled by default; Java I2P SAM is not. Provide instructions to your users on how to enable SAM in Java I2P (via /configclients in the router console), and/or provide a good error message to the user if the initial connect fails, e.g. "ensure that I2P is running and the SAM interface is enabled".

The Java I2P and i2pd routers have different defaults for tunnel quantities. The Java default is 2 and the i2pd default is 5. For most low- to medium-bandwidth and low- to medium-connection counts, 3 is sufficient. Please specify the tunnel quantity in the SESSION CREATE message to get consistent performance with the Java I2P and i2pd routers.

I2P supports multiple signature and encryption types. For compatibility, I2P defaults to old and inefficient types, so all clients should specify newer types.

If using SAM, the signature type is specified in the DEST GENERATE and SESSION CREATE (for transient) commands. All clients should set SIGNATURE_TYPE=7 (Ed25519).

The encryption type is specified in the SAM SESSION CREATE command or in i2cp options. Multiple encryption types are allowed. Some trackers support ECIES-X25519, some support ElGamal, and some support both. Clients should set i2cp.leaseSetEncType=4,0 (for ECIES-X25519 and ElGamal) so that they may connect to both.

DHT support requires SAM v3.3 PRIMARY and SUBSESSIONS for TCP and UDP over the same session. This will require substantial development effort on the client side, unless the client is written in Java. i2pd does not currently support SAM v3.3. libtorrent does not currently support SAM v3.3.

Without DHT support, you may wish to automatically announce to a configurable list of known open trackers so that magnet links will work. Consult with I2P users for information on currently-up open trackers and keep your defaults up-to-date. Supporting the i2p_pex extension will also help alleviate the lack of DHT support.

For more guidance to developers on ensuring your application uses only the resources it needs, please see the SAMv3 specification and our guide to bundling I2P with your application. Contact I2P or i2pd developers for further assistance.

Duyurular

İstemciler, eski izleyicilerle uyumluluk için duyuruya genellikle sahte bir port=6881 parametresi ekler. İzleyiciler port parametresini yok sayabilir ve buna gerek duymamalıdır.

ip parametresi, istemcinin base 64. hedefidir, I2P Base 64 alfabesini kullanarak [A-Z][a-z][0-9]-~. Hedefler 387+ bayttır, dolayısıyla Base 64, 516+ bayttır. İstemciler, daha eski izleyicilerle uyumluluk sağlamak için genellikle Base 64 hedefine ".i2p" ekler. İzleyicilere, ".i2p" eklenmesi gerekmemelidir.

Diğer parametreler standart bittorrent ile aynıdır.

İstemciler için geçerli hedefler 387 ve üzeri bayttan oluşur (Base 64 kodlamasında 516 ve üzeri). Şu an normal kabul edilebilecek en fazla değer 475 bayttır. İzleyicinin, kısa yanıtlar vermesi için Base64 kodunu çözmesi gerektiğinden (aşağıya bakın), bir izleyicinin duyurulan hatalı Base64 kodunu çözmesi ve reddetmesi gerekebilir.

Varsayılan yanıt türü, kısa değildir. İstemciler, compact=1 parametresi ile kısa bir yanıt isteyebilir. İzleyici, istendiğinde kısa bir yanıt verebilir, ancak zorunlu değildir.

Yeni I2P istemcilerinin geliştiricilerinin, duyurular için 4444 bağlantı noktasını HTTP istemci vekil sunucusu yerine kendi tünellerini kullanması şiddetle önerilir. Bunu yapmak hem daha verimlidir hem de izleyici tarafından hedefin dayatılmasını sağlar (aşağıya bakın).

Şu anda UDP duyurusunu/yanıtlarını destekleyen herhangi bir I2P istemcisi ya da izleyicisi bilinmiyor.

Kısa Olmayan İzleyici Yanıtları

Kısa olmayan yanıt, bir I2P "ip" parametresi ile standart bittorrent üzerindeki gibidir. This is a long base64-encoded "DNS string", probably with a ".i2p" suffix.

İzleyiciler, eski istemcilerle uyumluluk için duyuruya genellikle sahte bir port anahtarı ekler ya da duyurudaki port parametresini kullanır. İstemciler port parametresini yok sayabilir ve buna gerek duymamalıdır.

ip anahtarının değeri, yukarıda açıklandığı gibi, istemcinin base 64 hedefidir. İzleyiciler genellikle, daha eski istemcilerle uyumluluk için, duyuru ip parametresinde değilse, Base 64 hedefine ".i2p" ekler. İstemciler için yanıtlara ".i2p" eklenmesi gerekmemelidir.

Diğer yanıt anahtarları ve değerleri standart bittorrent ile aynıdır.

Kısa İzleyici Yanıtları

Kısa yanıtta, "eşler" sözlük anahtarının değeri, uzunluğu 32 baytın katı olan bir tek baytlık dizgedir. Bu dizgede, eşlerin ikili Hedeflerinin birleştirilmiş 32 baytlık SHA-256 karması bulunur. Bu karmanın, hedef dayatması (aşağıya bakın) kullanılmadığı sürece izleyici tarafından hesaplanması gerekir. Bu durumda X-I2P-DestHash veya X-I2P-DestB32 HTTP üst bilgilerinde aktarılan karma, binary olarak dönüştürülebilir ve depolanabilir. Eşler anahtarı var olmayabilir ya da eşler değeri sıfır uzunlukta olabilir.

Kısa yanıt desteğinin kullanımı istemciler ve izleyiciler için isteğe bağlı olsa da, normal yanıt boyutunu 90% kadar azalttığı için kullanılması önemle önerilir.

Hedef Dayatma

Hepsi olmasa da bazı I2P bittorrent istemcileri kendi tünelleri üzerinden duyuru yapar. İzleyiciler, bunu zorunlu kılarak ve I2PTunnel HTTP sunucusu tüneli tarafından eklenen HTTP üst bilgilerini kullanarak istemcinin Hedefini doğrulamayı ve sızdırılmasını önlemeyi seçebilirler. Üst bilgiler, aynı bilgi için farklı X-I2P-DestHash, X-I2P-DestB64 ve X-I2P-DestB32 biçimlerindedir. Bu üst bilgiler istemci tarafından taklit edilemez. Hedefleri zorunlu kılan bir izleyici IP duyuru parametresine gerek duymaz.

Birkaç istemci, duyurular için kendi tünelleri yerine HTTP vekil sunucusunu kullandığından, hedefleri zorunlu kılmak, kendi tünelleri üzerinden duyuru yapmaya dönüştürülmemiş istemciler tarafından kullanılmasını önler.

Ne yazık ki, ağ büyüdükçe kötü niyetli davranış miktarı da artacak. Bu nedenle sonunda tüm izleyicilerin hedefleri zorunlu kılmasını bekliyoruz. Hem izleyici hem de istemci geliştiricileri bunu öngörmelidir.

Sunucu Adlarını Duyurma

Torrent dosyalarındaki adres sunucu adlarını duyurusu, genellikle I2P adlandırma standartlarını izler. Adres defterlerindeki sunucu adlarına ve ".b32.i2p" Base 32 sunucu adlarına ek olarak, tam Base 64 hedefi (".i2p" eklenmiş [ya da eklenmemiş?]) desteklenmelidir. Açık olmayan izleyiciler, bu biçimlerden herhangi birinde kendi sunucu adlarını tanımalıdır.

Anonimliği korumak için, istemciler genellikle torrent dosyalarındaki I2P olmayan duyuru adreslerini yok saymalıdır.

İstemci Bağlantıları

İstemciden istemciye bağlantılar, standart TCP üzerinden iletişim kuralını kullanır. Şu anda bilinen bir uTP iletişimi destekleyen I2P istemcisi yok.

I2P, yukarıda açıklandığı gibi adresler için 387+ bayt Hedefler kullanır.

İstemci yalnızca hedefin karma değerine sahipse (bir kısa yanıt ya da PEX gibi), bunu Base 32 ile kodlayıp, ".b32.i2p" ekleyerek, varsa tam hedefi döndürecek olan adlandırma hizmetini sorgulayan bir arama yapmalıdır.

İstemci, kısa olmayan bir yanıtta aldığı bir eşin tam Hedefine sahipse, bunu doğrudan bağlantı kurulumunda kullanmalıdır. Arama için bir Hedefi tekrar Base 32 karma değerine dönüştürmeyin, bu oldukça verimsiz olur.

Ağ Geçişini Engelleme

Anonimliği korumak için, I2P bittorrent istemcileri genellikle I2P dışındaki duyuruları ya da eş bağlantıları desteklemez. I2P HTTP vekil sunucuları genellikle duyuruları engeller. Bilinen bir Bittorrent trafiği destekleyen SOCKS vekil sunucusu yok.

I2P olmayan istemcilerin bir HTTP vekil sunucusu aracılığıyla kullanılmasını önlemek için, I2P izleyicileri genellikle bir X-Forwarded-For HTTP üst bilgisi içeren erişimleri veya duyuruları engeller. İzleyiciler, IPv4 veya IPv6 IP adresleri olan standart ağ duyurularını reddetmeli ve bunları yanıt olarak aktarmamalıdır.

PEX

I2P PEX, temel olarak ut_pex kullanır. Resmi bir ut_pex teknik özelliği varmış gibi görünmediğinden, yardım almak için libtorrent kaynağına bakmak gerekebilir. eklenti el sıkışmasında "i2p_pex" olarak tanımlanan bir eklenti iletisidir. "added", "added.f" ve "dropped" olmak üzere 3 anahtara kadar kodlanmış bir sözlük içerir. Eklenen ve bırakılan değerlerin her biri, uzunluğu 32 baytın katı olan tek bir bayt dizgesidir. Bu bayt dizgeleri, eşlerin ikili hedeflerinin birleştirilmiş SHA-256 karmalarıdır. Bu, yukarıda belirtilen i2p eşlerinin kısa yanıt biçimindeki sözlük değeriyle aynı biçimdedir. added.f değeri, varsa, ut_pex üzerindekiyle aynıdır.

DHT

"Dağıtılmış karma tablosu" (DHT) desteği, 0.9.2 sürümünden başlayarak i2psnark istemcisine eklenmiştir. BEP 5 ile öngörülen farklılıklar aşağıda açıklanmıştır ve değişebilir. "Dağıtılmış karma tablosu" (DHT) destekleyen bir istemci geliştirmek istiyorsanız I2P geliştiricileri ile görüşün.

Standart "Dağıtılmış karma tablosu" (DHT) ile farklı olarak, I2P "Dağıtılmış karma tablosu" (DHT), el sıkışma seçeneklerinde veya PORT iletisinde bir bit kullanmaz. Eklenti el sıkışmasında "i2p_dht" olarak tanımlanan bir eklenti iletisiyle tanıtılır. Her ikisi de tamsayı olan "port" ve "rport" olmak üzere iki anahtarlı kodlanmış bir sözlük içerir.

Kısa düğüm bilgisinde listelenen UDP veri şeması) bağlantı noktası, yinelenebilir (imzalı) veri şemalarını almak için kullanılır. Bu, duyurular dışında sorgular için kullanılır. Buna "sorgu bağlantı noktası" diyoruz. Bu, eklenti iletisindeki "port" değeridir. Sorgular, 17 numaralı I2CP iletişim kuralını kullanır.

Bu UDP bağlantı noktasına ek olarak, sorgu bağlantı noktası + 1 değerine eşit ikinci bir veri birimi bağlantı noktası kullanıyoruz. Bu bağlantı noktası, yanıtlar, hatalar ve duyurular için imzasız (ham) veri birimlerini almak için kullanılıyor. Yanıtlar sorguda gönderilen belirteçleri içerdiğinden ve imzalanması gerekmediğinden bu bağlantı noktası verimliliği artırır. Buna "yanıt bağlantı noktası" diyoruz. Bu, eklenti iletisindeki "rport" değeridir. 1 + sorgu bağlantı noktası olmalıdır. Yanıtlar ve duyurular, 18 numaralı I2CP iletişim kuralını kullanır.

Kısa eş bilgisi 4 bayt IP + 2 bayt bağlantı noktası yerine 32 bayttır (32 bayt SHA-256 karma). Eş bağlantı noktası yoktur. Bir yanıtta, "değerler" anahtarı, her biri tek bir kısa eş bilgisi içeren dizgelerin bir listesidir.

Kısa düğüm bilgisi, 20 bayt düğüm kodu + 4 bayt IP + 2 bayt bağlantı noktası yerine 54 bayttır (20 bayt düğüm kodu + 32 bayt SHA-256 karması + 2 bayt bağlantı noktası). Bir yanıtta, "düğümler" anahtarı, birleştirilmiş kısa düğüm bilgisini içeren tek baytlık bir dizgedir.

Güvenli düğüm kimliği gereksinimi: Çeşitli "Dağıtılmış karma tablosu" (DHT) saldırılarını daha zor hale getirmek için, düğüm kimliğinin ilk 4 baytı, hedef karmasının ilk 4 baytı ile eşleşmelidir ve düğüm kimliğinin sonraki iki baytı, hedef karmasının bağlantı noktası ile exclusive-ORed değerinin sonraki iki baytı ile eşleşmelidir.

Bir torrent dosyasında, izleyicisiz torrent sözlüğü "düğümler" anahtarı TBD'dir. Bir sunucu dizgesi ve bir bağlantı noktası tamsayısını içeren bir liste listesi yerine 32 baytlık ikili dizgelerin (SHA-256 karmaları) bir listesi olabilir. Alternatifler: Birleştirilmiş karmalara sahip tek bir bayt dizgesi ya da yalnızca dizgelerin bir listesi.

Veri Şeması (UDP) İzleyicileri

İstemcilerde ve izleyicilerde henüz UDP izleyici desteği bulunmuyor. BEP 15 ile öngörülen farklılıklar aşağıda açıklanmıştır ve değişebilir. Veri şeması duyurularını destekleyen bir istemci veya izleyici geliştirmek istiyorsanız, I2P geliştiricileri ile görüşün.

160. öneri bölümüne bakın.

Ek Bilgiler