מתחילים

In addition to the I2P download, you need to install Java if you do not have it already installed. I2P requires Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt.

Windows: Java 8 is recommended. Java 9 or higher may not work.

הערות שחרור

Pick your I2P Bundle

When you download the I2P software bundle, you get everything you need to connect and start participating in the I2P network and community. It even includes basic applications for every user, like e-mail, bittorrent, and a basic I2P Site for you to personalize and share.

After you've installed, a set up wizard will help you configure a few important things like how much bandwidth you would like to share while your router begins to make connections to the network. After the set up wizard is complete, you will be directed to the console home page where you can access the rest of the applications or configure, monitor, or troubleshoot your I2P connections.

Mac OS X
5dd5c300d3d2ca4eb7f7b33a2d4c9e54814f02c199c5176db17f214c8ab655d2

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_0.9.48.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_0.9.48.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

התקנה בשורת הפקודה (headless):

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_0.9.48.jar -console to follow the install procedure in your terminal.
Linux / BSD / Solaris
5dd5c300d3d2ca4eb7f7b33a2d4c9e54814f02c199c5176db17f214c8ab655d2

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_0.9.48.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_0.9.48.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

התקנה בשורת הפקודה (headless):

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_0.9.48.jar -console to follow the install procedure in your terminal.
Debian / Ubuntu

I2P is available in the official repositories for Ubuntu Bionic and later, and Debian Buster and Sid. However, Debian Buster and Ubuntu Bionic (LTS) distributions will have older I2P versions. If you are not running Debian Sid or the latest Ubuntu release, use our Debian repo or Launchpad PPA to ensure you're running the latest I2P version.

Android
0c6ecb1b79773940bae270753dada8d32a7fc5c66a5536cdf6d45ec683a2896b
Requires Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or higher. If you earlier installed I2P, unfortunately this release fixes some IPC issues which will force you to uninstall your current installation before installing this. מינימום RAM 512 MB; מומלץ 1 GB. The releases are not compatible with eachother, as they have different signatures. Uninstall them completely before installing any other version. The apk's from download.i2p2.de are signed by idk.
Docker
35cb620d82c6cab8764792720c061379bb8493325d75ad2e376455b44718935

I2P is now available as a Docker package from the Docker Hub. You may retrieve the image by running the 'docker pull' command.

docker pull meeh/i2p.i2p
    
Docker Hub
חבילת מקור
e8c55b17b2066d8eab82bc407128f1f0366530c5429a1413ea0cbf40f922d532

לחילופין, אתם יכולים להוריד את קבצי המקור מ־monotone או דרך גיט בכתובת git.repo.i2p או מגיטהאב.
הריצו (tar xjvf i2psource_0.9.48.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.48 ; ant pkg) ולאחר מכן הריצו את ההתקנה הגרפית או את ההתקנה בשורת הפקודה כפי שמתואר לעיל.

Android source is in monotone and on Github. Android builds require the I2P source. See the documentation in the Android source for additional build requirements and instructions.

The files are signed by zzz, whose key is here. The Windows installer is signed by zlatinb, whose key is here. The Mac OS X native installer is signed by mikalv (meeh) with his Apple Developer ID certificate, whose key is here.

עדכונים מגרסאות קודמות:

עדכונים אוטומטיים וגם ידניים אפשריים עבור גרסת שחרור זו.

עדכונים אוטומטיים

אם אתם מריצים 0.7.5 ומעלה, הנתב שלכם אמור לגלות את הגרסה החדשה. על־מנת לשדרג, פשוט לחצו על כפתור 'הורדת עדכון' בממשק הנתב כאשר הוא מופיע.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

עדכונים ידניים
4dac576536b4eaff5b4e8ff0e49d42bb2ff5167f6ead680b751c1bd2df7336c1
  1. Download the file to your I2P installation directory and rename as i2pupdate.zip. (alternately, you can get the source as above and run "ant updater", then copy the resulting i2pupdate.zip to your I2P installation directory). You do NOT need to unzip the file.
  2. לחצו "אתחול"
  3. קחו לכם כוס קפה וחזרו בעוד 11 דקות
The file is signed by zzz, whose key is here.

גרסאות קודמות

ניתן למצוא גרסאות קודמות בגוגל קוד, ב־Launchpad ובתוך רשת ה־I2P בכתובת echelon.i2p.xyz.