Beroende

Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Java 9 support is in development and it is not recommended for general use.

Utgåva noteringar

Nya installationer

Windows
e43e73ff8c062fd87d07fecece170618b6df94ef79a21e7d5f17fc84a8f415ed

Hämta filen och kör den.

Mac OS X
9e73dbdfb8cefce7dbe876842144b49b39f555590cdd2955e772298294d33b37

Hämta filen och dubbelklicka på den (om det fungerar) eller skriv java -jar i2pinstall_0.9.38.jar i en terminal för att köra installationsprogrammet. Du kan kanske högerklicka och välja "Öppna med Java".

Kommandotolksinstallation (för servrar utan skärm):

Hämta version 0.9.38 av det grafiska installationsprogrammet för OSX ovan och kör java -jar i2pinstall_0.9.38.jar -console från kommandotolken.
Mac OS X Native (Beta)
f959948fd331bcec8fcca9848c24f73bbae2e3cdba6a185ff1c9c19234390bcb

A drag-and-drop installer that includes a new I2P Launcher utility. Beta.

Double-click on the file, then drag and drop the launcher into your Applications folder.

Linux / BSD / Solaris
9e73dbdfb8cefce7dbe876842144b49b39f555590cdd2955e772298294d33b37

Hämta filen och dubbelklicka på den (om det fungerar) eller skriv java -jar i2pinstall_0.9.38.jar i en terminal för att köra installationsprogrammet. På vissa system kan du kanske högerklicka och välja "Öppna med Java".

Kommandotolksinstallation (för servrar utan skärm):

Hämta det grafiska installationsprogrammet ovan och kör java -jar i2pinstall_0.9.38.jar -console från kommandotolken.
Android
8b853b0db616c6c4700c84222a14bb227208851128e487251923d1a3c5de8ccc
Kräver Android 2.3 (Gingerbread) eller högre. Om du tidigare installerade I2P tidigare, behöver du installera om eftersom vi har ändrat utgivningsnycklarna. 512 MB RAM minimum; 1 GB rekommenerat. De släppta utgåvorna och utvecklingsversionerna av I2P APK filen är inte kompatibla, eftersom de är signerade av zzz och str4d respektive. Avinstallera en före du installerar den andra.
Källpaket
65fe327fdd11272a764c9e1c6ae1f38b151cea9003216b861c7ff2b281ca2970

Alternativt kan du hämta källkoden från monotone eller via Git från git.repo.i2p eller Github.
Kör (tar xjvf i2psource_0.9.38.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.38 ; ant pkg) och sedan antingen en grafisk installation eller serverinstallation som ovan.

Android källkod finns i monotone och på Github. Android builds kräver I2P källkod. Se dokumentationen i Androids källkod för ytterligare bygg förutsättningar och instruktioner.

Dessa filer är signerade av zzz, vars nyckel finns här. The Mac OS X native installer is signed by mikalv, whose key is here.

Att göra efter installationen

När installationsprogrammet har installerat färdigt på windows, så är det bara att klicka på "Starta I2P"-knappen som kommer att öppna routerkonsollen, vilken innehåller vidare instruktioner.

På Unix-lika system, kan I2P startas som en tjänst, med hjälp av "i2prouter" skriptet, som finns i mappen du installerade I2P i. Byt till den mappen i en kommandotolk och skriv "sh i2prouter status" bör berätta om routerns status. Argumenten "start", "stop" och "restart" kontrollerar tjänsten. Routerkonsolen kan nås från sin vanliga position. För användare av OpenSolares och andra system för vilka wrappern (i2psvc) inste stöds, starta routern med "sh runplain.sh" istället.

När du installerar för första gången, var god kom ihåg att justera din NAT/brandvägg om du kan, kom ihåg att de internet nåbara portarna I2P använder, beskrivs här bland andra portar. Om du har lyckats öppna din på för inåtgående TCP, slå även på TCP på inställningssidan.

Var också god att läs kika på och justera bandbreddsinställningarnainställningssidan, eftersom standardinställningartna 96/40 KB/s upp/ner är tämligen långsamma.

Om du vill nå en eepsida via din webbläsare, titta på webbläsar-proxy inställnings-sidan för en enkel guide.

Uppdateringar från tidigare utgåvor:

Både automatiska och manuella uppgraderingar är tillgängliga för utgåvan.

Automatiska uppdateringar

Om du kör 0.7.5 eller senare, bör din router hitta den nya utgåvan. För att uppgradera snabbt, klicka helt enkelt på "Hämta uppdatering"-knappen på din routerkonsol när den syns.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

Manuella uppdateringar
665713d9ff909c230bee4c6f0e7be34b838509c4dabdc962951f68a80c2253a0
  1. Hämta den filen till din I2P installations-mapp och byt namn till i2pupdate.zip. (alternativt, du kan hämta källkoden som ovan och kör "ant updater", kopiera sedan den resulterande i2pupdate.zip till din I2P installationsmapp). Du behöver INTE packa upp den filen.
  2. Klicka på "Starta om"
  3. Hämta en kopp kaffe och kom tillbaka om 11 minuter
Den här filen är signerad av zzz, vars nyckel finns här.

Tidigare utgåvor

Tidigare utgåvor finns tillgängliga på Google Code och Launchpad och inom I2P-nätverket på echelon.i2p.xyz.